Home Pracownie... Pracownia Fotoniki i Metrologii
Pracownia Fotoniki i Metrologii PDF Drukuj

   
Pracownia została wyposażona w urządzenia umożliwiające wykonywanie pomiarów metrologicznych tradycyjnymi metodami pomiarowymi, jak również wykonywanie pomiarów i analizy parametrów poruszających się obiektów nowoczesnymi metodami.
Wyposażenie laboratorium obejmuje całokształt zagadnień dotyczących różnych wielkości fizykalnych występujących w technice m.in. masy, siły, prędkości, ciepła, elektryczności, promieniowania itp.


 

    W ramach Pracowni prowadzone są pomiary dotyczące m.in. napięcia stałego, rezystancji, pojemności, indukcyjności, częstotliwości, interwału czasu, okresu napięcia sinusoidalnego zakłóconego szumem oraz sprawdzenie wskazań mierników tablicowych.

    Celem działalności Laboratorium Fotoniki i Metrologii jest rozwój zaawansowanych technologicznie badań m.in. stanu bioenergetycznego obiektów biologicznych z wykorzystaniem lasera medycznego, badania polimerów utwardzanych światłem diody LED, odnawialne źródła energii czy odczytywanie hologramów.


    Wyposażenie Laboratorium umożliwia badania: elektronicznego czujnika położenia, czujki alarmowej dualnej - ultradźwięki i podczerwień, elektronicznego czujnika drgań, diody laserowej, sprzężonych oscylatorów świetlnych oraz układów wykonawczych sterowania soczewkami czytnika CD-ROM. 
   Laboratorium Fotoniki i Metrologii jest bogato wyposażone w aparaturę kontrolno pomiarową.
W pracowni znajdują się:

- oscyloskopy,
- mostki,
- mierniki,
- zasilacze,
- laser medyczny,
- kamera termowizyjna.

   
 


   Na wyposażeniu pracowni znajduje się również aparatura badawcza służąca do analizy ruchu,
wykorzystująca technologię pasywnych markerów. Zestaw czterech szybkich kamer rejestruje obraz video obiektu będącego w ruchu oraz zmiany położenia markerów, – co pozwala na kompleksową ocenę parametrów kinetycznych badanego obiektu.

   Układ badawczy ma zastosowanie w analizach kinematycznych w medycynie i biomechanice oraz wszędzie tam gdzie charakteryzuje się zjawiska fizyczne o przebiegach wolnozmiennych. Pomiar przemieszczenia w czasie przy użyciu sensorów optycznych może być dokonany bez markerów (znaczników ruchu), co poszerza zastosowania na obszary mechaniki płynów i biologii.


Stanowisko badawcze – kamery oraz wzorzec kalibracyjny CAL-XC-3D-70COprogramowanie ProAnalyst - Motion Analysis Software


Platforma badawcza analizy ruchu składa się między innymi z :

•    4 szybkie kamery Point Grey Grassopher GRAS- 03K2M-C;
•    oświetlacze DCM Sistemes ALB0804AW00i/AW;
•    synchronizator CRI VIST-0803-12V;
•    komputer CRI ZOE I5-4670-32G-1TA2X2TR0;
•    monitor NEC EX231W LED 23'';
•    oprogramowanie Norpix StreamPix;
•    oprogramowanie Xcitex ProAnalyst 3-D;
•    wzorzec kalibracyjny CAL-XC-3D-70C;
•    elementy pomocnicze (statywy, markery, przewody specjalne itp.).Zmieniony: wtorek, 23 czerwca 2015 13:21
 
Katedra Mechatroniki i Automatyki, Powered by Joomla!