Home Działalność naukowa...
Badania naukowe prowadzone w Katedrze PDF Drukuj
Tematyka badan naukowych obejmuje:

 1. Metody aktywnej redukcji drgań układów mechanicznych.

  Celem prac jest opracowanie modeli matematycznych, oraz symulacyjne i eksperymentalne badanie skuteczności projektowanego sterowania, w tym adaptacyjnego, dla wybranych obiektów.

 2. Projektowanie i wykonanie wieloczłonowego manipulatora chirurgicznego nowej generacji, przeznaczonego do małoinwazyjnych zabiegów operacyjnych (ROCH).

  Celem prac jest opracowanie konstrukcji mechanicznej wieloczłonowego manipulatora, jego modelu matematycznego, zaprojektowanie mikroprocesorowego systemu sterowania – lokalnego (na bazie kontrolerów ruchu) oraz nadrzędnego w postaci komputera PC z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego.

 3. Prace z zakresu symulacji i projektowania układów mechatronicznych, w tym układów wspomagających osoby o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności (np. podnośnik osobisty Levabit).
 4. Wibroakustyka płaskich układów drgających (płyt), w tym pomiary:

  a) Pomiar prędkości drgań o małej amplitudzie  płyt o różnych kształtach, przy różnym pobudzeniu i różnych warunkach brzegowych;

  b) Wyznaczenie doświadczalne rozkładu ciśnienia akustycznego w strefie Fraunhofera przy znanym rozkładzie prędkości drgań;

  c). Pomiar impedancji akustycznej oraz mocy akustycznej generowanej przez kołową.


 5. Promieniowanie dźwięku przez źródła powierzchniowe i punktowe. Moc akustyczna, ciśnienie akustyczne. Badania teoretyczne oraz doświadczalne w komorze semi-bezechowej UR.


 6. Mikrotechnologia laserowa i systemy optoelektroniczne.


   Wymienione cele badawcze realizowane są w oparciu o Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej - Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych (LSUMiE)


   Informacje o publikacjach naukowych znajdują się na
stronach pracowników KMiA lub są dostępne w wyszukiwarce pod tym adresem.

 

 

Zmieniony: środa, 19 kwietnia 2017 12:02
 
Katedra Mechatroniki i Automatyki, Powered by Joomla!